Eskola Publikoa
EREDUA/MODELO

D eredua    /  Modelo D    MODALITATEAK/MODALIDADES

Zientziak eta Teknologia     /     Ciencias y Tecnología

Giza eta Gizarte Zientziak     /     Humanidades y Ciencias sociales