BATXILERGOA 2018-2019

IKASTETXEAN IZENA EMATEKO ESKABIDEA

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO

Eskabidea egin eta ikastetxe bakarrean aurkeztu beharko da eta interestuak bete ahalko du ikastetxean bertan edo on-line Hezkuntza Sailaren orrian.

Aurrematrikula egiteko, ondorengo dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

·     Ikaslearen NAren fotokopia

·   Eskabidea egiten duenaren NAN edo AIZen fotokopia: aita, ama             edo legezko tutorearena.

·     Familia-liburuaren fotokopia: ikaslearen orria

·   Familia-liburuaren fotokopia: eskabidea egiten duenarena (aita,               ama edo legezko tutorea)

·    Familiaren helbidearen udal errolda-agiria

 

La solicitud, que deberá ser única y presentada en un solo centro, podrá ser cumplimentada por la persona interesada en el propio centro u on-line a través de la página del Departamento de Educación.

 Deberá entregarse junto a la siguiente documentación:

·    Fotocopia del DNI del alumno/a

·   Fotocopia del DNI o NIE de la persona que cursa la solicitud: padre,                madre o tutora legal.

·    Fotocopia del libro de familia correspondiente al alumno/a

·    Fotocopia del libro de familia correspondiente a la persona que                         cursa la solicitud (padre, madre o tutora legal)

·    Certificación municipal del domicilio familiar

EGUTEGIA

Eskabideak aurkeztu: maiatzaren 2tik 14ra arte

Eskabidea on-line: maiatzaren 13ko 24:00 arte

Behin behineko zerrendak: Ekainaren 1ean

Zerrendei erreklamazioak: Ekainaren 6ra arte

Behin betiko zerrendak: Ekainaren 11an

Ordezkaritzak esleitutako postuen zerrendak: Ekainaren 18an

Matrikula: Ekainaren 20tik uztailaren 6ra

Helegiteak: Uztailaren 12era arte 

 

CALENDARIO

Entrega de solicitudes: del 2 al 14 de mayo

Solicitud on-line: hasta las 24:00h del 13 de mayo

Listas provisionales: 1 de junio

Reclamaciones a las listas: Hasta el 6 de junio

Listas definitivas: 11 de junio

Listas de plazas asignadas por Delegación: 18 de junio

Matrícula: Del 20 de junio al 6 de julio

Recursos: Hasta el 12 de julio

APLIKAZIORAKO ARAUAK

1/2018 Dekretua (urtarrilaren 12ko EHAA)

2018ko otsailaren 23ko Agindua (Martxoaren 15eko EHAA) 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Decreto 1/2018 (BOPV de 12 de enero)

Orden de 23 de febrero de 2018 (BOPV de 15 de marzo) 

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera: 8:30 – 15:00

Ekainean, uztailean eta irailean: 9:00 – 13:00 

 

HORARIO DE SERETARÍA

 De lunes a viernes: 8:30 – 15:00

Junio, julio y septiembre: 9:00 – 13:00SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser