DBHko Matrikula 2020-2021
 
     DBHko matrikulazio epea:

    * Institutoan: urtarrilaren 27 tik - otsailaren 7 ra
                                
                                Idazkaritzan: 8:30 - 15:00

   Ibilbideko ikastetxeetako ikasleek ez dute ezer egin behar
   
   Familia liburuaren fotokopia (gurasoen eta ikaslearen orriak)

   Familia helbidearen udalak luzatutako erroldagiria

   
   * On-line:     urtarrilaren 27 tik - otsailaren 6ra (24:00)

     
    Eskabidea ON-LINE
       Plazo de matriculación para la ESO:

    * En el institu: del 27 de enero al  7  de febrero
                                
                                En secretaria: 8:30 - 15:00

    El alumnado procedente de nuestros centros adscritos no deberán 
    realizan ninguna  gestión.

   El alumnado procedente de centros no adscrito a nuestros, al menos, 
   la  documentación preceptiva que acompañara a toda solicitud:   

- Copia del DNI de todos los tutores legales (padre, madre,.) y del  alumno o alumna si lo tiene

      - Copia del libro de familia (página del alumno/a y del padre, madre o tutor)

      -Certificado de empadronamiento familiar expedido por el ayuntamiento

     * On-line:       del 27 de enero al 6 de febrero (24:00)


2019-2020 Eskola Publikoa


2019-2020 Eskola Publikoa